0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

San Diego

17.05.2022

Լուսնի ծագելն ու մտնելը San Diego-ում (17.05.2022 UTC−07:00)

 • Տեղական ժամանակ 07:37:59

 • Համաշխարհային ժամանակ (UTC) 07:37:59

 • Հեռավորությունը երկրից, կմ 365970,2

 • Բարձրությունը հորիզոնից վերեւ/ներքեւ −43°02′59″

 • Ազիմուտ −88°17′59″

 • Լուսնածագ 20:44:21, 16.05.2022

 • Զենիթ 01:49:25, 17.05.2022

 • Լուսնամուտ 06:54:29, 17.05.2022

 • Նադիր

 • Լուսավորություն 99,1 %

 • Լուսնի փուլը 🌕 Լիալուսին

 • Լուսնային օր 15,67

 • Անկյունային տրամագիծ 32′24″

 • Լուսինը կենդանակերպի նշանում ♐ Աղեղնավոր

 • Լուսինը համաստեղության մեջ ♏ Կարիճ

Տեղական ժամանակը սահմանվում է որոշակի տեղի համար Երկրի վրա, կախված է աշխարհագրական երկայնությունից։ Սովորաբար այն նույնն է միեւնույն միջօրեականի վրա գտնվող բոլոր բնակավայրերի համար։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Համաշխարհային ժամանակ (կամ համաշխարհային համակարգված ժամանակ, UTC) — ժամանակի ատոմային սանդղակ, որը մոտարկում է UT1 ստանդարտը (հաշվվում է Երկրի պտույտի անկյանը համամասնորեն՝ միջազգային երկնային դիրքացույցների համակարգի՝ ICRS-ի նկատմամբ), Որի վրա է հիմնված ժամային գոտիների ժամանակը։ UTC-ն ընթանում է միջազգային ատոմային ժամանակին համաժամ։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Հեռավորությունը Երկրի կենտրոնից մինչեւ Լուսնի կենտրոնը։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Լուսնի բարձրությունը (տեղի անկյունը կամ անկյունային բարձրությունը) — անկյունը դեպի Լուսնի կենտրոնը ուղղության եւ հորիզոնի գծի միջեւ՝ դիտողի գտնվելու կետում։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Լուսնի ազիմուտը — անկյունը, հաշված հարավի կետից մինչեւ Լուսնի կենտրոնը (0°-ից մինչեւ +180° դեպի արեւմուտք կամ 0°-ից մինչեւ -180° դեպի արեւելք)։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Լուսնի ծագման ժամանակը — ժամանակը, երբ հորիզոնի վրա հայտնվում է լուսնի սկավառակը։ Ընդ որում այդ հարաչափը կախված է ինչպես Երկրի առանցքի թեքությունից, այնպես էլ հեռավորությունից մինչեւ արբանյակը։ Այդ պատճառով ճիշտ հաշվարկների համար անհրաժեշտ է դիտորդի գտնվելու վայրի մասին լայնությամբ ու երկայնությամբ որոշվող տեղեկությունը։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Լուսնածագը կլինի հաջորդ օրը (00:00-ից հետո) Տեղեկացնել սխալի մասին
< b>Լուսնի զենիթը — «զենիթ» բառը ծագում է արաբերեն արտահայտությունից, որը կարելի է թարգմանել որպես «ուղղություն դեպի գլուխ»։ Ընդհանուր իմաստով այդ եզրույթը հենց նշանակում է ուղղություն դեպի դիտորդի գլխավերեւը։ Բայց երկնային մարմնի կիրառմամբ դա բարձրագույն կետն է, որին այն հասնում է դիտորդի նկատմամբ ուղեծրով իր տեսանելի շարժման ընթացքում։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Լուսնամուտի ժամանակը — ժամանակը, երբ Լուսնի սկավառակը ամբողջովին թաքնվում է հորիզոնի գծի տակ։ Այս հարաչափը, ինչպես եւ լուսնածագը կախված է դիտորդի լայնությունից եւ երկայնությունից, ուստի կարեւոր է նշել նրա ճիշտ տեղը։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Լուսնամուտը կլինի հաջորդ օրը (00:00-ից հետո) Տեղեկացնել սխալի մասին
Լուսնի նադիրը (ցածրագույն կետը) — արաբերեն՝ «դիմաց»․ զենիտին հակառակ կետը կամ ցածրագույն կետը, որին հասնում է Լուսինը ուղեծրով շարժման ընթացքում։ Ընդ որում , նադիրի ուղղությունը ուղղահայաց է դիտողի գտնվելու հորիզոնական հարթությանը։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Լուսնի լուսավորվածությունը — Լուսնի երեւացող մակերեսի մասը (տոկոսով), որն արտացոլում է արեւի լույսը դեպի դիտողի գտնվելու կետը։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Լուսնի մակերեւույթի վրայով լուսաբաժանի գծի աստիճանական շարժումը փոխում է նրա ուրվագիծը երկնքին։ Լուսնի երեւացող լուսավորված կողմի ձեւի փոփոխությունը կոչվում է լուսնային փուլի փոփոխում։ Այդպիսով, Լուսնի փուլը — դա պայմանական անվանումն է ժամանակամիջոցի, երբ Լուսինը պահպանում է լուսավորվածության որոշակի ձեւը։ Պետք է հիշել, որ չնայած փուլի սկսվելու որոշակի ժամանակը, Լուսինը պահպանում է իր փուլի տեսողական ձեւը մի քանի օրվա ընթացքում։
Արեւմտյան մշակույթում ընդունված է առանձնացնել Լուսնի չորս հիմնական փուլ․ Նորալուսին — փուլ, երբ Լուսնի՝ Երկրի կողմն ուղղված մակերեսը չի լուսավորված Արեւի կողմից։ Այսպիսով Լուսինն այդ ժամանակ գտնվում է Երկրի եւ Արեգակի միջեւ՝ գործնականում մեկ ուղիղի վրա, Լուսնի եւ Արեգակի խավարածրային երկայնությունները համընկնում են։
Առաջին քառորդ — փուլ, երբ լուսավորված է Լուսնի երեւացող մասի կեսը, ընդ որում լուսավորված մասի բաժինն այդ ընթացքում մեծանում է։ Լուսնի եւ Արեգակի խավարածրային երկայնությունների տարբերությունը կազմում է 90°։
Լիալուսին — փուլ, երբ Լուսինն ունի ամբողջովին լուսավորված շրջանի տեսք։ Լուսնի եւ Արեգակի խավարածրային երկայնություններն այդ պահին տարբերվում են 180°-ով։
Երրորդ քառորդ (կամ վերջին քառորդ) — փուլ, երբ լուսավորված է Լուսնի երեւացող մասի կեսը, ընդ որում լուսավորված մասի մակերեսը նվազման ընթացքում է։ Արեգակի եւ Լուսնի խավարածրերի երկայնությունների տարբերությունը կազմում է 270°։
Նաեւ երբեմն առանձնացնում են միջանկյալ փուլեր, ինչպես․ երիտասարդ Լուսին — աճող Լուսնի առաջին հայտնվելը երկնքին նորալուսնից հետո՝ բարակ մահիկի տեսքով․ աճող Լուսին — աճող Լուսնի փուլը առաջին քառորդի եւ լիալուսնի միջեւ․ նվազող Լուսին — նվազող Լուսնի փուլը լիալուսնի եւ վերջին քառորդի միջեւ․ ծեր Լուսին — միջանկյալ փուլ վերջին քառորդի եւ նորալուսնի միջեւ։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Լուսնի հասակը (օր) — օրերի քանակը (24 ժամ), անցած վերջին նորալուսնի պահից։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Անկյունային տրամագիծ (անկյունային չափը կամ երեւացող տրամագիծը) — դիտորդի աչքերից ելնող եւ չափվող առարկայի եզրային կետերը միացնող ուղիղ գծերի միջեւ անկյունը։ Լուսնի անկյոնային տրամագիծը հավասար է 31′ 05″ կամ ≈0.5°, այն փոխվում է լուսնի ուղեծրի էլիպսաձեւության հետեւանքով։ Տեղեկացնել սխալի մասին
«Լուսինը կենդանակերպի նշանում» նշանակում է Լուսնի գտնվելը կենդանակերպի որոշակի նշանին համապատասխանող խավարածրի երկայնության վրա։ Խավարածիրը (ecliptic), դա երկնային ոլորտի մեծ շրջան է, որով ընթանում է Երկրից դիտվող՝ Արեւի տարեկան շարժումը աստղերի նկատմամբ։ Տեղեկացնել սխալի մասին
«Լուսինը համաստեղությունում» նշանակում է Լուսնի գտնվելը երկնային ոլորտի՝ որոշակի համաստեղությանը համապատասխանող կետում։ Երկնային ոլորտը, դա երեւակայական ոլորտ է կամայական շառավղով, որի վրա արտապատկերվում են երկնային մարմինները։ Տեղեկացնել սխալի մասին

մայիս 2022 ամսի լուսնի փուլերի լուսնային օրացույց

ԵրկուշաբթիԵկ ԵրեքշաբթիԵք ՉորեքշաբթիՉք ՀինգշաբթիՀգ ՈւրբաթՈւ ՇաբաթՇբ ԿիրակիԿր
1 1
b
1 2
b
2 3
c
3 4
c
4 5
d
5 6
d
6 7
d
7 8
e
8 9
e
9 10
f
10 11
f
11 12
g
12 13
g
13 14
g
14 15
h
15 16
h
16 17
i
17 18
i
18 19
j
19 20
j
20 21
k
22 22
k
23 23
l
24 24
l
25 25
a
26 26
a
27 27
b
28 28
b
29 29
b
29 30
c
1 31
c

2022 թվականի համար-ի լուսնի փուլերի օրացույց

Ամիս Լիալուսին Վերջին քառորդ Նորալուսին Առաջին քառորդ Լիալուսին Վերջին քառորդ Նորալուսին Առաջին քառորդ
2022
Հնվ 2, 10:33 🌑 9, 10:11 🌓 17, 15:48 🌕 25, 05:41 🌗 31, 21:46 🌑
Փտվ 8, 05:50 🌓 16, 08:56 🌕 23, 14:32 🌗
Մրտ 2, 09:35 🌑 10, 02:45 🌓 18, 00:18 🌕 24, 22:37 🌗 31, 23:24 🌑
Ապր 8, 23:48 🌓 16, 11:55 🌕 23, 04:56 🌗 30, 13:28 🌑
Մյս 8, 17:21 🌓 15, 21:14 🌕 22, 11:43 🌗 30, 04:30 🌑
Հնս 7, 07:48 🌓 14, 04:52 🌕 20, 20:11 🌗 28, 19:52 🌑
Հլս 6, 19:14 🌓 13, 11:38 🌕 20, 07:19 🌗 28, 10:55 🌑
Օգս 5, 04:07 🌓 11, 18:36 🌕 18, 21:36 🌗 27, 01:17 🌑
Սպտ 3, 11:08 🌓 10, 02:59 🌕 17, 14:52 🌗 25, 14:55 🌑
Հկտ 2, 17:14 🌓 9, 13:55 🌕 17, 10:15 🌗 25, 03:49 🌑 31, 23:37 🌓
Նյմ 8, 03:02 🌕 16, 05:27 🌗 23, 14:57 🌑 30, 06:36 🌓
Դկտ 7, 20:08 🌕 16, 00:56 🌗 23, 02:17 🌑 29, 17:20 🌓

San Diego-ի լուսնային օրացույց

«Լուսային գտածոներից» ամենահինը համարվում է ոչ մեծ ոսկրե սալիկը, որը գտնվել է Ֆրանսիայում, Աբրի-Բլանշար անձավում, եւ թվագրվում է մոտավորապես մ․ թ․ ա․ 30000 թվականով։ Դրա վրա փորագրված է 69 խազերից բաղկացած զարդ, որը, ենթադրաբար, պարզագույն լուսնային օրացույց է։

Լուսնային ամիսը պարունակում է 29 կամ 30 լուսնային օր՝ դա միեւնույն լուսնային փուլի կրկնման ժամանակահատվածն է, օրինակ, նորալուսնից՝ նորալուսին։ Այդպիսի ժամանակամիջոցը կոչվում է սինոդիկ լուսնային ամիս կամ սինոդիկ ժամանակաշրջան։ Բայց կան նաեւ այլ տեսակի լուսնային օրացույցներ․ սիդերիկ՝ ժամանակահատված, որի ընթացքում Լուսինն ամբողջական պտույտ է կատարում Երկրի շուրջ, վերադառնալով ելման դիրքին՝ աստղերի նկատմամբ։ Ընդ որում Լուսնի փուլը նշանակություն չունի․ անոմալական՝ ժամանակահատված, որի ընթացքում Լուսինն անցնում է պերիգեյը՝ Երկրի շուրջ շարժվելիս․ դրակոնական լուսնային օրացույցն օգտագործում է վերընթաց հանգույցով Լուսնի անցման ժամանակահատվածները․ արեւադարձային լուսնային ամիսը՝ ժամանակահատվածը, որի ընթացքում Լուսինը հատում է միեւնույն երկայնություն՝ խավարածրային դիրքացույցների համակարգում։

Ստորեւ աղյուսակում ձեզ համար մատչելի է մայիս 2022 տարվա լուսնային օրացույցը։ Նաեւ դուք կարող եք ձեւավորել ցանկացած ժամանակահատվածի համար լուսնային օրացույց ըստ տարիների եւ օրերի, սեղմելով ժամանակային հատվածի համապատասխան կոճակը։ Աղյուսակը ներառում է տեղեկություն այն մասին, թե այսօր լուսնային որ օրն է, լուսնածագի եւ լուսնամուտի հաջորդական իրադարձությունները, զենիթն ու նադիրը, ինչպես նաեւ լուսավորվածության մակարդակը։

2022 Լուսնի հասակը Լուսնածագ Զենիթ Լուսնամուտ Նադիր Լուսնածագ Զենիթ Լուսնամուտ Նադիր Լուսավորություն
27.04 25,85 04:42:19 10:44:58 16:47:37 22:59:27 14,6%
28.04 26,87 05:11:17 11:29:38 17:47:58 23:43:51 7,8%
29.04 27,86 05:39:43 12:13:34 18:47:25 3,1%
30.04 28,82 00:28:21 06:09:16 12:57:47 19:46:18 0,6%
01.05 0,29 01:12:53 06:39:27 13:42:22 20:45:17 0,1%
02.05 1,19 01:59:05 07:12:52 14:28:10 21:43:28 1,6%
03.05 2,1 02:47:07 07:50:45 15:15:38 22:40:30 4,9%
04.05 2,99 03:37:05 08:33:39 16:03:57 23:34:14 9,8%
05.05 3,88 04:27:52 09:21:30 16:53:00 16,1%
06.05 4,77 00:24:30 05:19:32 10:14:33 17:41:52 23,6%
07.05 5,66 01:09:10 06:09:38 11:10:05 18:29:23 32,1%
08.05 6,56 01:48:41 06:59:53 12:11:04 19:17:13 41,3%
09.05 7,47 02:23:22 07:47:02 13:10:41 20:02:36 51%
10.05 8,41 02:54:30 08:31:02 14:07:34 20:45:38 60,8%
11.05 9,37 03:23:41 09:16:56 15:10:10 21:30:55 70,5%
12.05 10,35 03:51:39 10:02:00 16:12:20 22:16:39 79,5%
13.05 11,37 04:20:57 10:48:35 17:16:12 23:03:52 87,5%
14.05 12,41 04:51:32 11:37:22 18:23:11 23:54:46 93,8%
15.05 13,47 05:26:20 12:29:23 19:32:26 98,1%
16.05 14,56 00:49:36 06:06:45 13:25:33 20:44:21 100%
17.05 15,67 01:49:25 06:54:29 14:24:52 21:55:15 99,1%
18.05 16,78 02:52:54 07:50:33 15:26:15 23:01:57 95,5%
19.05 17,9 03:58:36 08:55:15 16:28:10 89,3%
20.05 19,01 00:01:04 05:02:55 10:04:45 17:28:04 80,9%
21.05 20,12 00:51:23 06:03:24 11:15:24 18:24:35 70,9%
22.05 21,21 01:33:45 06:59:19 12:24:53 19:17:20 59,9%
23.05 22,29 02:09:46 07:50:30 13:31:13 20:06:39 48,5%
24.05 23,35 02:42:05 08:38:41 14:35:16 20:53:36 37,4%
25.05 24,38 03:11:55 09:24:16 15:36:37 21:38:36 27,1%
26.05 25,39 03:40:35 10:08:42 16:36:48 22:26:03 18,2%
27.05 26,38 04:15:17 10:55:56 17:36:34 23:08:00 10,9%
28.05 27,34 04:39:25 11:37:32 18:35:39 23:53:41 5,3%
29.05 28,28 05:11:42 12:23:03 19:34:23 1,8%
30.05 29,19 00:41:22 05:48:20 13:10:23 20:32:26 0,1%
31.05 0,58 01:30:55 06:29:24 13:58:32 21:27:39 0,4%
01.06 1,47 02:21:32 07:15:24 14:47:10 22:18:56 2,4%
02.06 2,36 03:12:58 08:07:00 15:36:18 23:05:36 6,2%
03.06 3,25 04:03:52 09:02:08 16:24:27 23:46:46 11,5%
04.06 4,14 04:53:23 10:00:00 17:11:32 18,2%
05.06 5,05 00:23:03 05:41:07 10:59:10 17:57:05 26,2%
06.06 5,97 00:55:00 06:26:55 11:58:50 18:41:43 35,2%
07.06 6,92 01:24:35 07:11:46 12:58:56 19:25:44 45,1%
08.06 7,89 55,4%
Լուսնի հասակը (օր) — օրերի քանակը (24 ժամ), անցած վերջին նորալուսնի պահից։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Լուսնի ծագման ժամանակը — ժամանակը, երբ հորիզոնի վրա հայտնվում է լուսնի սկավառակը։ Ընդ որում այդ հարաչափը կախված է ինչպես Երկրի առանցքի թեքությունից, այնպես էլ հեռավորությունից մինչեւ արբանյակը։ Այդ պատճառով ճիշտ հաշվարկների համար անհրաժեշտ է դիտորդի գտնվելու վայրի մասին լայնությամբ ու երկայնությամբ որոշվող տեղեկությունը։ Տեղեկացնել սխալի մասին
< b>Լուսնի զենիթը — «զենիթ» բառը ծագում է արաբերեն արտահայտությունից, որը կարելի է թարգմանել որպես «ուղղություն դեպի գլուխ»։ Ընդհանուր իմաստով այդ եզրույթը հենց նշանակում է ուղղություն դեպի դիտորդի գլխավերեւը։ Բայց երկնային մարմնի կիրառմամբ դա բարձրագույն կետն է, որին այն հասնում է դիտորդի նկատմամբ ուղեծրով իր տեսանելի շարժման ընթացքում։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Լուսնամուտի ժամանակը — ժամանակը, երբ Լուսնի սկավառակը ամբողջովին թաքնվում է հորիզոնի գծի տակ։ Այս հարաչափը, ինչպես եւ լուսնածագը կախված է դիտորդի լայնությունից եւ երկայնությունից, ուստի կարեւոր է նշել նրա ճիշտ տեղը։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Լուսնի նադիրը (ցածրագույն կետը) — արաբերեն՝ «դիմաց»․ զենիտին հակառակ կետը կամ ցածրագույն կետը, որին հասնում է Լուսինը ուղեծրով շարժման ընթացքում։ Ընդ որում , նադիրի ուղղությունը ուղղահայաց է դիտողի գտնվելու հորիզոնական հարթությանը։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Լուսնի ծագման ժամանակը — ժամանակը, երբ հորիզոնի վրա հայտնվում է լուսնի սկավառակը։ Ընդ որում այդ հարաչափը կախված է ինչպես Երկրի առանցքի թեքությունից, այնպես էլ հեռավորությունից մինչեւ արբանյակը։ Այդ պատճառով ճիշտ հաշվարկների համար անհրաժեշտ է դիտորդի գտնվելու վայրի մասին լայնությամբ ու երկայնությամբ որոշվող տեղեկությունը։ Տեղեկացնել սխալի մասին
< b>Լուսնի զենիթը — «զենիթ» բառը ծագում է արաբերեն արտահայտությունից, որը կարելի է թարգմանել որպես «ուղղություն դեպի գլուխ»։ Ընդհանուր իմաստով այդ եզրույթը հենց նշանակում է ուղղություն դեպի դիտորդի գլխավերեւը։ Բայց երկնային մարմնի կիրառմամբ դա բարձրագույն կետն է, որին այն հասնում է դիտորդի նկատմամբ ուղեծրով իր տեսանելի շարժման ընթացքում։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Լուսնամուտի ժամանակը — ժամանակը, երբ Լուսնի սկավառակը ամբողջովին թաքնվում է հորիզոնի գծի տակ։ Այս հարաչափը, ինչպես եւ լուսնածագը կախված է դիտորդի լայնությունից եւ երկայնությունից, ուստի կարեւոր է նշել նրա ճիշտ տեղը։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Լուսնի նադիրը (ցածրագույն կետը) — արաբերեն՝ «դիմաց»․ զենիտին հակառակ կետը կամ ցածրագույն կետը, որին հասնում է Լուսինը ուղեծրով շարժման ընթացքում։ Ընդ որում , նադիրի ուղղությունը ուղղահայաց է դիտողի գտնվելու հորիզոնական հարթությանը։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Լուսնի լուսավորվածությունը — Լուսնի երեւացող մակերեսի մասը (տոկոսով), որն արտացոլում է արեւի լույսը դեպի դիտողի գտնվելու կետը։ Տեղեկացնել սխալի մասին

Ժամանակամիջոցի գծույթը

Գծույթի օգնությամբ դուք կարող եք որոշել եւ պատկերավոր հետեւել բոլոր հարաչափերի փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում․ հասկանալ, թե տարվա որ ժամանակահատվածում ժամը քանիսին է լուսանում եւ մթնում․ քանի ժամ է տեւում ցերեկը San Diego եւ ինչպես է փոխվում դրա տեւողությունը։

Выделите участок чтобы изменить масштаб

Լուսնի փուլերն ու լուսնային օրերը

Լուսնի գրեթե ամբողջ մակերեսը ծածկված է ռեգոլիտով՝ հողով, որ փշրված է երկնաքարերի անթիվ հարվածների արդյունքում։ Լուսնային ապարը անդրադարձնում է դրա վրա ընկնող արեւի ճառագայթների 8%-ից պակասը։ Զարմանալի է, բայց Լուսնի այնպիսի փուլում, ինչպիսին է լիալուսինը, նրա պայծառությունը գերազանցում է կիսալուսնի պայծառությունը 11 անգամ։ Այդ երեւույթի պատճառը ռեգոլիտի ծակոտկեն կառուցվածքն է, որը կլանում է ընկնող լույսի առյուծի բաժինը։ Բայց լիալուսնի ժամանակ, երբ լույսի աղբյուրը գտնվում է դիտորդի ետեւում եւ անդրադարձման անկյունը մոտենում է 180°, կլանող հատկությունը հասնում է նվազագույնի։

Տարբեր անկյունների տակ ցրելով արեւի անդրադարձված լույսը, լուսաբաժանի պարբերական եւ աստիճանական շարժումը փոխում է Լուսնի ուրվագիծը երկնքում։ Լուսավորված կողմի ձեւի այդպիսի փոփոխությունը կոչվում է լուսնային փուլի փոփոխություն։ Արեւմտյան մշակույթում սինոդիկ ժամանակահատվածը (կամ սինոդիկ լուսնային օրացույցը) ընդունված է բաժանել Լուսնի չոր փուլի․ նորալուսնի, առաջին քառորդի, լիալուսնի եւ երրորդ (կամ վերջին) քառորդի։ Ընդ որում Լուսնի եւ Արեւի երկայնությունները խավարածրի երկայնությունից տարբերվում են 0°, 90°, 180° եւ 270° համապատասխանաբար։ Լուսնի յուրաքանչյուր փուլի միջին տեւողությունը մոտ 7,37 օր է, բայց արբանյակի ուղեծրի ձգվածության պատճառով այդ արժեքը հաստատուն չէ։

Աղյուսակը ներառում է տեղեկությունն այն մասին, թե այսօր լուսնային որ օրն է, որտեղ է հիմա գտնվում Լուսինը, Կենդանակերպի որ նշանում եւ որ համաստեղությունում։

2022 Լուսնային օր Լուսնի փուլը Լուսինը կենդանակերպի նշանում Լուսինը համաստեղության մեջ
17.05 15,99 🌕 Լիալուսին ♐ Աղեղնավոր ♏ Կարիճ
18.05 17,11 🌖 Նվազող Լուսին ♐ Աղեղնավոր ♏ Կարիճ
19.05 18,22 🌖 Նվազող Լուսին ♑ Այծեղջյուր ♐ Աղեղնավոր
20.05 19,34 🌖 Նվազող Լուսին ♑ Այծեղջյուր ♐ Աղեղնավոր
21.05 20,44 🌖 Նվազող Լուսին ♒ Ջրհոս ♑ Այծեղջյուր
22.05 21,53 🌖 Նվազող Լուսին ♒ Ջրհոս ♒ Ջրհոս
23.05 22,6 🌘 Նվազող մահիկ ♓ Ձկներ ♒ Ջրհոս
Լուսնի հասակը (օր) — օրերի քանակը (24 ժամ), անցած վերջին նորալուսնի պահից։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Լուսնի մակերեւույթի վրայով լուսաբաժանի գծի աստիճանական շարժումը փոխում է նրա ուրվագիծը երկնքին։ Լուսնի երեւացող լուսավորված կողմի ձեւի փոփոխությունը կոչվում է լուսնային փուլի փոփոխում։ Այդպիսով, Լուսնի փուլը — դա պայմանական անվանումն է ժամանակամիջոցի, երբ Լուսինը պահպանում է լուսավորվածության որոշակի ձեւը։ Պետք է հիշել, որ չնայած փուլի սկսվելու որոշակի ժամանակը, Լուսինը պահպանում է իր փուլի տեսողական ձեւը մի քանի օրվա ընթացքում։
Արեւմտյան մշակույթում ընդունված է առանձնացնել Լուսնի չորս հիմնական փուլ․ Նորալուսին — փուլ, երբ Լուսնի՝ Երկրի կողմն ուղղված մակերեսը չի լուսավորված Արեւի կողմից։ Այսպիսով Լուսինն այդ ժամանակ գտնվում է Երկրի եւ Արեգակի միջեւ՝ գործնականում մեկ ուղիղի վրա, Լուսնի եւ Արեգակի խավարածրային երկայնությունները համընկնում են։
Առաջին քառորդ — փուլ, երբ լուսավորված է Լուսնի երեւացող մասի կեսը, ընդ որում լուսավորված մասի բաժինն այդ ընթացքում մեծանում է։ Լուսնի եւ Արեգակի խավարածրային երկայնությունների տարբերությունը կազմում է 90°։
Լիալուսին — փուլ, երբ Լուսինն ունի ամբողջովին լուսավորված շրջանի տեսք։ Լուսնի եւ Արեգակի խավարածրային երկայնություններն այդ պահին տարբերվում են 180°-ով։
Երրորդ քառորդ (կամ վերջին քառորդ) — փուլ, երբ լուսավորված է Լուսնի երեւացող մասի կեսը, ընդ որում լուսավորված մասի մակերեսը նվազման ընթացքում է։ Արեգակի եւ Լուսնի խավարածրերի երկայնությունների տարբերությունը կազմում է 270°։
Նաեւ երբեմն առանձնացնում են միջանկյալ փուլեր, ինչպես․ երիտասարդ Լուսին — աճող Լուսնի առաջին հայտնվելը երկնքին նորալուսնից հետո՝ բարակ մահիկի տեսքով․ աճող Լուսին — աճող Լուսնի փուլը առաջին քառորդի եւ լիալուսնի միջեւ․ նվազող Լուսին — նվազող Լուսնի փուլը լիալուսնի եւ վերջին քառորդի միջեւ․ ծեր Լուսին — միջանկյալ փուլ վերջին քառորդի եւ նորալուսնի միջեւ։ Տեղեկացնել սխալի մասին
«Լուսինը կենդանակերպի նշանում» նշանակում է Լուսնի գտնվելը կենդանակերպի որոշակի նշանին համապատասխանող խավարածրի երկայնության վրա։ Խավարածիրը (ecliptic), դա երկնային ոլորտի մեծ շրջան է, որով ընթանում է Երկրից դիտվող՝ Արեւի տարեկան շարժումը աստղերի նկատմամբ։ Տեղեկացնել սխալի մասին
«Լուսինը համաստեղությունում» նշանակում է Լուսնի գտնվելը երկնային ոլորտի՝ որոշակի համաստեղությանը համապատասխանող կետում։ Երկնային ոլորտը, դա երեւակայական ոլորտ է կամայական շառավղով, որի վրա արտապատկերվում են երկնային մարմինները։ Տեղեկացնել սխալի մասին

Լուսինն այսօր, ըստ ժամերի

Ժամանակը Բարձրությունը հորիզոնից վերեւ/ներքեւ Ազիմուտ Անկյունային տրամագիծ Հեռավորությունը երկրից, կմ Լուսավորություն
00:00 +27°46′48″ −27°42′36″ +32′24″ 365437,31 98,3 %
01:00 +31°53′59″ −13°18′00″ +33′00″ 365368,19 98,2 %
02:00 +32°57′00″ +2°13′12″ +33′00″ 365300,85 98 %
03:00 +30°45′00″ +17°27′36″ +33′00″ 365235,29 97,9 %
04:00 +25°38′24″ +31°10′12″ +33′00″ 365171,5 97,8 %
05:00 +18°15′36″ +42°50′24″ +33′00″ 365109,51 97,6 %
06:00 +9°13′12″ +52°35′24″ +33′00″ 365049,32 97,5 %
07:00 −58′47″ +60°49′47″ +33′00″ 364990,92 97,3 %
08:00 −11°54′36″ +67°58′48″ +33′00″ 364934,33 97,1 %
09:00 −23°24′36″ +74°28′48″ +33′00″ 364879,56 97 %
10:00 −35°14′24″ +80°45′36″ +33′00″ 364826,6 96,8 %
11:00 −47°16′48″ +87°22′12″ +33′00″ 364775,46 96,6 %
12:00 −59°22′11″ +95°27′35″ +33′00″ 364726,14 96,4 %
13:00 −71°13′11″ +108°33′36″ +33′00″ 364678,66 96,3 %
14:00 −81°12′00″ +146°30′35″ +33′00″ 364633,01 96,1 %
15:00 −79°14′23″ −130°48′36″ +33′00″ 364589,2 95,9 %
16:00 −68°24′00″ −103°34′11″ +33′00″ 364547,23 95,7 %
17:00 −56°29′24″ −92°20′59″ +33′00″ 364507,11 95,5 %
18:00 −44°28′11″ −84°45′36″ +33′00″ 364468,84 95,3 %
19:00 −32°34′47″ −78°15′36″ +33′00″ 364432,42 95,1 %
20:00 −20°57′36″ −71°54′35″ +33′00″ 364397,86 94,8 %
21:00 −9°44′24″ −65°13′48″ +33′00″ 364365,16 94,6 %
22:00 +48′00″ −57°47′23″ +33′00″ 364334,32 94,4 %
23:00 +10°28′48″ −49°11′23″ +33′00″ 364305,35 94,2 %
Լուսնի բարձրությունը (տեղի անկյունը կամ անկյունային բարձրությունը) — անկյունը դեպի Լուսնի կենտրոնը ուղղության եւ հորիզոնի գծի միջեւ՝ դիտողի գտնվելու կետում։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Լուսնի ազիմուտը — անկյունը, հաշված հարավի կետից մինչեւ Լուսնի կենտրոնը (0°-ից մինչեւ +180° դեպի արեւմուտք կամ 0°-ից մինչեւ -180° դեպի արեւելք)։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Անկյունային տրամագիծ (անկյունային չափը կամ երեւացող տրամագիծը) — դիտորդի աչքերից ելնող եւ չափվող առարկայի եզրային կետերը միացնող ուղիղ գծերի միջեւ անկյունը։ Լուսնի անկյոնային տրամագիծը հավասար է 31′ 05″ կամ ≈0.5°, այն փոխվում է լուսնի ուղեծրի էլիպսաձեւության հետեւանքով։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Հեռավորությունը Երկրի կենտրոնից մինչեւ Լուսնի կենտրոնը։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Լուսնի լուսավորվածությունը — Լուսնի երեւացող մակերեսի մասը (տոկոսով), որն արտացոլում է արեւի լույսը դեպի դիտողի գտնվելու կետը։ Տեղեկացնել սխալի մասին

San Diegoե-ի լրացուցիչ տեղեկություն

Քաղաքներ, որոնք գտնվում են նույն ժամային գուտում ինչ San Diego: Aberdeen, Acme, Adams, Addy, Adelanto, Adin, Adna, Agness

 • Լայնություն
 • 32°54′05″ հս․ լայն․
 • +32,901°-ը տասնորդական անկյուններ
 • Երկայնություն
 • 117°12′28″ ամ․ երկն․
 • −117,208°-ը տասնորդական անկյուններ

San Diego-ի համառոտ տեղեկություն

Այս բնակավայրը դեռեւս չունի նկարագրություն։ Դուք կարող եք լավացնել դրա էջը, առաջարկելով ձեր տարբերակը info@sunsetsunrisetime.com հասցեով։

San Diego-ի լուսանկարներ

Այս բնակավայրը դեռեւս չունի լուսանկար։ Դուք կարող եք լավացնել դրա էջը, առաջարկելով ձեր տարբերակը info@sunsetsunrisetime.com հասցեով։

San Diego-ի եղանակը 5 օրերի համար

Առավոտ

Օր

Երեկո

Գիշեր

Առավոտ

Օր

Երեկո

Գիշեր

Առավոտ

Օր

Երեկո

Գիշեր

Առավոտ

Օր

Երեկո

Գիշեր

Առավոտ

Օր

Երեկո

Գիշեր

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

Ամպամածությունը, %
Տեղումներ, մմ
Խոնավությունը, %
Մթնոլորտային ճնշումը, մմՍնդիկ
Քամու արագություը, մ/վ